hits

Curriculum Vitae - Tom Sverre Tomren

CV Norsk

01.05.2015-01.05.2017: Leiar av Studieforbundet Næring og samfunn Hordaland 

Personalia

Tom Sverre Tomren, Prestegarden,5686 Haus,Norge

E-post: Tom@Tomren.info

Mobilnummer: +47 90049696

Fødselsdato: 15.07.1966

 


 

Arbeidserfaring

 

2018-01- idag: Høyskolen i Vestlandet: Førsteamanuensis (100%)

Institutt for Pedagogikk, Religion  og Samfunnsfag

Fag: Etikk, Religion og tverkulturell komunikasjon

Forskningsfelt: Religion og identitetsdanning / Bærekraft i samfunn og skole


2018-08 - idag: Prostiprest i Hardanger og Voss Prosti (20%)


2016-08 - 2018-05  : Høyskolen i Østfold:Førsteamanuensis

Fag: Kristendom, religion , etikk og livssyn samt samfunnsfag.


2015-10 idag: Hordaland fylkeskommune: Fylkesutvalgsmedlem og medlem av Fellesnemda 


2011-10 - 2018.07: Hordaland fylkeskommune: Gruppeleder for MDG

MDG gruppen bestod av 3 faste representanter og 5 vara


2011-08 - 2017-08Bjørgvin Bispedømme: Sogneprest

Haus, Bruvik og Gjerstad sogn (Osterøy)


2007-04 2011-08: Det norske misjonsselskap: Misjonsprest; høyskolelektor, og studieinnspektør

Undervisning på det lutherske teologiske instituttet I Meiganga (Kamerun), studieinspektør,prestetjeneste. Også viserepresentant for NMS i Kamerun. Prosjektleder for oppstart av Døveskole;Ngaundere, Kamerun.


 

2002-03 2007-06: Vestenfjeldske døvedistrikt i Oslo Bispedømme: Døvekapellan

Vestenfjelske døvedistrikt omfattet Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Hordaland.


1998-01 2002-03: Haram - Møre Bispedømme: Sogneprest


1998-01 1998-06: Kirkerådet: Prosjektleder - Ungdommens kirkemøte

Praktisk ansvarlig for avviklingen av ungdommens kirkemøte.


1996-08 1997-12: Kristen Vidergående i Trøndelag (KVT): Lektor

Undervisningsfagene var hovedsakelig Religion, Idrett og elevprosjekt.


1996-01 1997-12: Nidaros Bispedømme: Prosjektleder

"Ung i Nidaros"/Ungdomskonsulent (oppstart og implementering av Nidaros Bispedømme sin satsing på Ungdom)


1994-01 1996-08: Den norske Santamisjon: Barne og ungdomssekretær Trøndelag krets


1991-08 1993-12:  Trones skole - Namsskogan kommune: Lærer Undervisning alle typer fag 1.-9. klasse. Klassestyrer.


1990-08 1991-07: Nordtun Leirskole, Meløy kommune: Leirskolelærer


1989-08 1990-01: Meland Kyrkjelyd: Kateket (25%)


1988-07 1989-08: Levanger menighet: Ungdomsarbeider/ Siviltjeneste


1983-08 1985-12: Avisen Nordhordland: Salgsmedarbeider


1982-01 1984-06: Meland kommune: Støttekontakt


1981-06 1987-08: Algaard A.S:  Ferievikar

 


 

Utdannelse

2016-10 2017-03: Vid- Oslo: Delfag i Ledelse i kirke og samfunn (10 stp.)

2016-08 2016-12: VID- Stavanger: Delfag i Reformatorisk teologi og Martin Luther (20 stp.)

2004-10 2014-06: Misjonshøyskolen i Stavanger: PHD i teologi

Avhandlingens tittel: " Miljøetikk og økoteologi i Den norske kirke"

2007-06 2007-07: Misjonshøyskolen I Stavanger: Delfag i Islamkunnskap

2007-05 2007-06: Misjonshøyskolen i Stavanger: Delfag i Misjonskunnskap

2007-04 2007-06: Misjonshøyskolen I Stavanger (VID): Delfag i Bistand og diakoni

2002-08 2007-05: Norges Handelshøyskole (NHH): Årsstudie i Strategi, Organisasjon og Ledelse 60 stp.

med fagene:  Personalledelse, Endringsledelse, Ledelse, Prosjektadministrasjon, Arbeidsrett, Organisasjonsteori, Regnskap,  organisasasjonspsykologi, Markedsføring, Strategi.

 

2003-01 2004-06: Universitetet i Oslo: Årsstudie i Tegnspråk og døvekultur

1998-01 1998-06: Det praktisk- teologiske seminar (TF): Praktisk- teologisk eksamen

1997-08 1997-12: Universitetet i Oslo: GT tilleggsprøve

1997-06 1997-08: Universitetet i Oslo: Bibelhebraisk

1996-08 1996-12: Universitetet i Oslo: Kirkehistorie

1996-08 1996-12: Universitetet i Oslo: NT tilleggsprøve

1994-08 1996-05: Norsk Lærerakademi: Hovedfag Kristendomskunnskap

1992-08 1992-12: Universitetet i Trondheim: Gresk

1991-01 1991-06: Norsk Lærerakademi: Kristendom mellomfag

1990-08 1991-05: Norsk Lærerakademi: Kristendom Grunnfag

1990-08 1990-12: Universitetet i Bergen: Ex.phil

1985-08 1989-05: Levanger Lærerhøyskole: Allmennlærer

Fag: Pedagogisk teori og praksis (80 stp.),Norsk (15 stp.), Matematikk (15 stp.), Kroppsøving (60 stp.).

1982-08 1985-06: Lindås Gymnas: Artium

 


 

Diverse kurs/sertifisering

16.08.2015 19.05.2017 Presteforeningen: Organisasjonsutviklingskurs

En mengde kurs og seminar om organisasjonsutvikling i DnK: Virksomhetsoverdragelse, Hovedavtalen, Arbeidstidsavtalen,

Forhandlingsstrategi, Omorganisering i Dnk m.m

01.08.2007 05.05.2008 NMS sitt språksenter i Ngaunderè i Kamerun: Fransk

12.05.2004 15.05.2004 Bergen: KRF sitt kurs for "Toppskulering"

21.08.2003 23.08.2003 Oslo: Kvalifiseringskurs for Familiemeklingsarbeid Kurset kvalifiserte for å arbeide som familliemekler

20.10.1999 03.05.2001 Ålesund: Arbeidsveileding (ABV) I regi av Møre Bispedømmeråd

26.10.2000 28.10.2000 Molde: Kurs for tilitsvalgte i Presteforeningen

07.09.1998 12.09.1998 Gran: Sogneprestkurs

01.03.1993 01.06.1993 Fylkesmannen i Nord- Trøndelag: Jegerprøve

15.04.1989 20.04.1989 Hald bibelskole: Lærer i Evangelisering og menighetsvekst

01.03.1983 01.05.1984 Hordaland fotballkrets: B- trener kurs fotball

12.08.1982 01.06.1983 Hordaland idrettskrets: A- trener kurs

 


 

Annen styreerfaring

01.10.2016 idag: Leder av Hordaland vassdragsråd

01.09.2016 idag: Leder av Lønns- og forhandlingsutvalget (for Presteforeningen i Bjørgvin bispedømme)

01.10.2015 idag: Tjenestemannsrepresentant for prestene i Bjørgvin Bispedømmeråd

01.10.2015 idag: Medlem av Fylkesutvalget i Hordaland fylkesting (Se også arbeidserfaring)

01.10.2015 idag: Varamedlem til Vestlandsrådet Fellesråd for Vestlandsfylkene

01.08.2015 idag: Leiar av Presteforeninga i Bjørgvin bispedømme

01.09.2013 ‑ idag: Medlem av Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) i Den norske kyrkje

01.08.2013 Leder og medlem av Bjørgvin Bispedømmråd sin arbeidsgruppe for Miljø og rettferd

01.10.2011 ‑ Representant i Hordaland fylkesting ( MDG fram til 01.07.2018- KrF etter dette) 

01.10.2011 ‑ 01.07.2018 Gruppeleder for MDG på Hordaland fylkesting ( Se også arbeidserfaring)

01.10.2015 ‑ 31.10.2016 Norwegian Church advisory Comitee, styremedlem

01.03.2013 29.02.2016 Fylkesleder i MDG (Hordaland)

01.10.2011 31.10.2015 Medlem av Distriktsprogramrådet NRK Hordaland

01.10.2011 31.10.2015 Medlem av fylkeskommunens miljøpriskomite

01.03.2014 31.05.2015 Leder lokallaget Presteforeningen Åsane Prosti

01.03.2013 31.03.2015 Medlem Landsstyret MDG

01.10.2011 31.10.2014 Medlem av Komite for Kultur og ressurs i Hordaland fylkesting

01.03.2012 01.03.2014 Leder Presteforeningens lokallag Nordhordland Prosti

01.03.2011 31.03.2013 Medlem fylkesstyret MDG

01.02.2012 28.02.2013 Varamedlem til Stortingsgruppen til MDG

01.10.2011 01.09.2012 Kommunestyrerepresentant Meland , MDG

01.10.2009 01.08.2011 Medlem av Nasjonal komite for teologi - litturgispørmål i Den lutherske kirke i Kamerun

01.05.2009 01.08.2011 Medlem / leder av styret for Døveskolen I Ngaunderè, Kamerun

01.10.2008 01.08.2011 Leder/medlem av skolestyret ved Den norske skole i Kamerun

01.10.2003 01.10.2007 Medlem av Komité for teknikk, miljø og landbruk i Meland kommune

01.10.2003 01.10.2007 Medlem av styret for Meland utbyggingselskap A/S

01.10.2003 01.10.2007 Medlem av Kommunestyret i Meland. KrF

01.05.2005 01.05.2007 Leder av Regionsstyret i Bjørgvin - NMS

01.06.2003 01.06.2005 Medlem av landsstyret i Norges Naturvernforbund

01.01.2002 01.01.2005 Leder av Naturvernforbundet Hordaland

01.10.1999 01.10.2003 Leder/medlem av nasjonal styringsgruppe for Kirkelig nettverk for miljø og rettferd

01.05.1991 01.06.2003 Medlem av regionsstyret i NMS Møre og leiar av områdestyret i NMS Nordre Sunnmøre

01.05.2000 01.05.2003 Naturvernforbundet Møre og Romsdal: Medlem av fylkesstyret

01.05.2000 01.05.2002 Nordre Sunnmøre Presteforeninge: Leiar av lokallaget

01.05.1996 01.05.1998 Leder av styret for Korsvei Nidaros

01.05.1995 01.05.1998 Leder av Kristne organisasjoners felleskomite for Barne og ungdomsarbeid i Trøndelagsfylkene

01.10.1991 01.10.1993 Lokallagsleder i Norsk Lærerlag: Trones barne- og ungdomsskole

01.10.1987 01.05.1988 Styreleder/styremedlem i Levanger kristne studentlag ( NKSS)

01.10.1982 31.10.1984 Leder av Junioravdelingen i Kvernbit Idrettslag

01.01.1981 30.09.1984 Trener aldersbestemte klasser fotball - Kvernbit Idrettslag

 


 

Noen utvalgte publikasjoner

Økoteologi : kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (Redaktør og forfatter sammen med Bård Mæland), Tapir forlag, 2006

Grønn postill : økoteologi og kirkehverdag (Redaktør og forfatter sammen med Hans-Jürgen Schorre), Verbum forlag,2001

"Une introduction au leadership et à la gestion pour les églises d?Afrique" Redaktør og forfatter (Overs. «En innføring i ledelse og administrasjon for kirker i Afrika»), Alpha forlag 2014

Miljøetikk og økoteologi i Den norske kyrkja: Ein analyse av miljøfråsegnene til Den norske kyrkja i perioden 1969‐2007, Phd avhandling Misjonshøyskolens forlag, 2014

 


 

Språkkunnskaper

Fransk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Godt

Hebraisk Muntlig : Ingen Skriftlig: Noe

Tysk Muntlig : Noe Skriftlig: Noe

Tegnspråk Muntlig : Godt Skriftlig: Godt

Norsk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Meget godt

Engelsk Muntlig : Godt Skriftlig: Godt

Gresk Muntlig : Ingen Skriftlig: Noe

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar