Curriculum Vitae - Tom Sverre Tomren


 

Personalia

Tom Sverre Tomren, Prestegarden,5686 Haus,Norge

E-post: Tom@Tomren.info

Mobilnummer: +47 90049696

Fødselsdato: 15.07.1966

 


 

Arbeidserfaring

2016-08 ‑    : Høyskolen i Østfold:Førsteamanuensis

Fag: Kristendom, religion , etikk og livssyn samt samfunnsfag.

 

2015-10 ‑     : Hordaland fylkeskommune: Fylkesutvalgsmedlem

 

2011-10    : Hordaland fylkeskommune: Gruppeleder for MDG

MDG gruppen består av 3 faste representanter og 5 vara

 

2011-08 -    :  Bjørgvin Bispedømme: Sogneprest

Sogneprest i Haus, Bruvik og Gjerstad sogn

 

2007-04 2011-08: Det norske misjonsselskap: Misjonsprest; høyskolelektor, og studieinnspektør

Undervisning på det lutherske teologiske instituttet I Meiganga (Kamerun), studieinspektør,prestetjeneste. Også viserepresentant for NMS i Kamerun. Prosjektleder for oppstart av Døveskole;Ngaundere, Kamerun.

 

2002-03 2007-06: Vestenfjeldske døvedistrikt i Oslo Bispedømme: Døvekapellan

Vestenfjelske døvedistrikt omfattet den gang Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Hordaland.

 

1998-01 2002-03: Haram - Møre Bispedømme: Sogneprest

 

1998-01 1998-06: Kirkerådet: Prosjektleder - Ungdommens kirkemøte

Praktisk ansvarlig for avviklingen av ungdommens kirkemøte.

 

1996-08 1997-12: Kristen Vidergående i Trøndelag (KVT): Lektor

Undervisningsfagene var hovedsakelig Religion, Idrett og elevprosjekt.

 

1996-01 1997-12: Nidaros Bispedømme: Prosjektleder

"Ung i Nidaros"/Ungdomskonsulent (oppstart og implementering av Nidaros Bispedømme sin satsing på Ungdom)

 

1994-01 1996-08: Den norske Santamisjon: Barne og ungdomssekretær Trøndelag krets

 

1991-08 1993-12:  Trones skole - Namsskogan kommune: Lærer Undervisning alle typer fag 1.-9. klasse. Klassestyrer.

 

1990-08 1991-07: Nordtun Leirskole, Meløy kommune: Leirskolelærer

 

1989-08 1990-01: Meland Kyrkjelyd: Kateket (25%)

 

1988-07 1989-08: Levanger menighet: Ungdomsarbeider/ Siviltjeneste

 

1983-08 1985-12: Avisen Nordhordland: Salgsmedarbeider

 

1982-01 1984-06: Meland kommune: Støttekontakt

 

1981-06 1987-08: Algaard A.S:  Ferievikar

 


 

Utdannelse

2016-10 2017-03: Vid- Oslo: Delfag i Ledelse i kirke og samfunn (10 stp.)

 

2016-08 2016-12: VID- Stavanger: Delfag i Reformatorisk teologi og Martin Luther (20 stp.)

 

2004-10 2014-06: Misjonshøyskolen i Stavanger: PHD i teologi

Avhandlingens tittel: " Miljøetikk og økoteologi i Den norske kirke"

 

2007-06 2007-07: Misjonshøyskolen I Stavanger: Delfag i Islamkunnskap

 

2007-05 2007-06: Misjonshøyskolen i Stavanger: Delfag i Misjonskunnskap

 

2007-04 2007-06: Misjonshøyskolen I Stavanger (VID): Delfag i Bistand og diakoni

 

2002-08 2007-05: Norges Handelshøyskole (NHH): Årsstudie i Strategi, Organisasjon og Ledelse 60 stp.

med fagene:  Personalledelse, Endringsledelse, Ledelse, Prosjektadministrasjon, Arbeidsrett, Organisasjonsteori, Regnskap,  organisasasjonspsykologi, Markedsføring, Strategi.

 

2003-01 2004-06: Universitetet i Oslo: Årsstudie i Tegnspråk og døvekultur

 

1998-01 1998-06: Det praktisk- teologiske seminar (TF): Praktisk- teologisk eksamen

 

1997-08 1997-12: Universitetet i Oslo: GT tilleggsprøve

 

1997-06 1997-08: Universitetet i Oslo: Bibelhebraisk

 

1996-08 1996-12: Universitetet i Oslo: Kirkehistorie

 

1996-08 1996-12: Universitetet i Oslo: NT tilleggsprøve

 

1994-08 1996-05: Norsk Lærerakademi: Hovedfag Kristendomskunnskap

 

1992-08 1992-12: Universitetet i Trondheim: Gresk

 

1991-01 1991-06: Norsk Lærerakademi: Kristendom mellomfag

 

1990-08 1991-05: Norsk Lærerakademi: Kristendom Grunnfag

 

1990-08 1990-12: Universitetet i Bergen: Ex.phil

 

1985-08 1989-05: Levanger Lærerhøyskole: Allmennlærer

Fag: Pedagogisk teori og praksis (80 stp.),Norsk (15 stp.), Matematikk (15 stp.), Kroppsøving (60 stp.).

 

1982-08 1985-06: Lindås Gymnas: Artium

 


 

Diverse kurs/sertifisering

16.08.2015 19.05.2017 Presteforeningen: Organisasjonsutviklingskurs

En mengde kurs og seminar om organisasjonsutvikling i DnK: Virksomhetsoverdragelse, Hovedavtalen, Arbeidstidsavtalen,

Forhandlingsstrategi, Omorganisering i Dnk m.m

 

01.08.2007 05.05.2008 NMS sitt språksenter i Ngaunderè i Kamerun: Fransk

 

12.05.2004 15.05.2004 Bergen: KRF sitt kurs for "toppskulering"

 

21.08.2003 23.08.2003 Oslo: Kvalifiseringskurs for Familiemeklingsarbeid Kurset kvalifiserte for å arbeide som famillie mekler

 

20.10.1999 03.05.2001 Ålesund: Arbeidsveileding (ABV) I regi av Møre Bispedømmeråd

 

26.10.2000 28.10.2000 Molde: Kurs for tilitsvalgte i Presteforeningen

 

07.09.1998 12.09.1998 Gran: Sogneprestkurs

 

01.03.1993 01.06.1993 Fylkesmannen i Nord- Trøndelag: Jegerprøve

 

15.04.1989 20.04.1989 Hald bibelskole: Lærer i Evangelisering og menighetsvekst

 

01.03.1983 01.05.1984 Hordaland fotballkrets: B- trener kurs fotball

 

12.08.1982 01.06.1983 Hordaland idrettskrets: A- trener kurs

 


 

Annen styreerfaring

01.10.2016 Leder av Hordaland vassdragsråd

 

01.09.2016 Leder av Lønns- og forhandlingsutvalget (for Presteforeningen i Bjørgvin bispedømme)

 

01.10.2015 Tjenestemannsrepresentant for prestene i Bjørgvin Bispedømmeråd

 

01.10.2015 ‑ Medlem av Fylkesutvalget i Hordaland fylkesting (Se også arbeidserfaring)

 

01.10.2015 Varamedlem til Vestlandsrådet Fellesråd for Vestlandsfylkene

 

01.08.2015 Leiar av Presteforeninga i Bjørgvin bispedømme

 

01.05.2015 Leiar av Studieforbundet Næring og samfunn Hordaland

 

01.09.2013 Medlem av Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) i Den norske kyrkje

 

01.08.2013 Leder og medlem av Bjørgvin Bispedømmråd sin arbeidsgruppe for Miljø og rettferd

 

01.10.2011 ‑ Representant i Hordaland fylkesting

 

01.10.2011 Gruppeleder for MDG på Hordaland fylkesting ( Se også arbeidserfaring)

 

01.10.2015 31.10.2016 Norwegian Church advisory Comitee, styremedlem

 

01.03.2013 29.02.2016 Fylkesleder i MDG (Hordaland)

 

01.10.2011 31.10.2015 Medlem av Distriktsprogramrådet NRK Hordaland

 

01.10.2011 31.10.2015 Medlem av fylkeskommunens miljøpriskomite

 

01.03.2014 31.05.2015 Leder lokallaget Presteforeningen Åsane Prosti

 

01.03.2013 31.03.2015 Medlem Landsstyret MDG

 

01.10.2011 31.10.2014 Medlem av Komite for Kultur og ressurs i Hordaland fylkesting

 

01.03.2012 01.03.2014 Leder Presteforeningens lokallag Nordhordland Prosti

 

01.03.2011 31.03.2013 Medlem fylkesstyret MDG

 

01.02.2012 28.02.2013 Varamedlem til Stortingsgruppen til MDG

 

01.10.2011 01.09.2012 Kommunestyrerepresentant Meland

 

01.10.2009 01.08.2011 Medlem av Nasjonal komite for teologi - litturgispørmål i Den lutherske kirke i Kamerun

 

01.05.2009 01.08.2011 Medlem / leder av styret for Døveskolen I Ngaunderè, Kamerun

 

01.10.2008 01.08.2011 Leder/medlem av skolestyret ved Den norske skole i Kamerun

 

01.10.2003 01.10.2007 Medlem av Komité for teknikk, miljø og landbruk i Meland kommune

 

01.10.2003 01.10.2007 Medlem av styret for Meland utbyggingselskap A/S

 

01.10.2003 01.10.2007 Medlem av Kommunestyret i Meland

 

01.05.2005 01.05.2007 Leder av Regionsstyret i Bjørgvin - NMS

 

01.06.2003 01.06.2005 Medlem av landsstyret i Norges Naturvernforbund

 

01.01.2002 01.01.2005 Leder av Naturvernforbundet Hordaland

 

01.10.1999 01.10.2003 Leder/medlem av nasjonal styringsgruppe for Kirkelig nettverk for miljø og rettferd

 

01.05.1991 01.06.2003 Medlem av regionsstyret i NMS Møre og leiar av områdestyret i NMS Nordre Sunnmøre

 

01.05.2000 01.05.2003 Naturvernforbundet Møre og Romsdal: Medlem av fylkesstyret

 

01.05.2000 01.05.2002 Nordre Sunnmøre Presteforeninge: Leiar av lokallaget

 

01.05.1996 01.05.1998 Leder av styret for Korsvei Nidaros

 

01.05.1995 01.05.1998 Leder av Kristne organisasjoners felleskomite for Barne og ungdomsarbeid i Trøndelagsfylkene

 

01.10.1991 01.10.1993 Lokallagsleder i Norsk Lærerlag: Trones barne- og ungdomsskole

 

01.10.1987 01.05.1988 Styreleder/styremedlem i Levanger kristne studentlag ( NKSS)

 

01.10.1982 31.10.1984 Leder av Junioravdelingen i Kvernbit Idrettslag

 

01.01.1981 30.09.1984 Trener aldersbestemte klasser fotball - Kvernbit Idrettslag

 


 

Noen utvalgte publikasjoner

Økoteologi : kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (Redaktør og forfatter sammen med Bård Mæland), Tapir forlag, 2006

Grønn postill : økoteologi og kirkehverdag (Redaktør og forfatter sammen med Hans-Jürgen Schorre), Verbum forlag,2001

"Une introduction au leadership et à la gestion pour les églises d?Afrique" Redaktør og forfatter (Overs. «En innføring i ledelse og administrasjon for kirker i Afrika»), Alpha forlag 2014

Miljøetikk og økoteologi i Den norske kyrkja: Ein analyse av miljøfråsegnene til Den norske kyrkja i perioden 1969‐2007, Phd avhandling Misjonshøyskolens forlag, 2014

 


 

Språkkunnskaper

Fransk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Godt

Hebraisk Muntlig : Ingen Skriftlig: Noe

Tysk Muntlig : Noe Skriftlig: Noe

Tegnspråk Muntlig : Godt Skriftlig: Godt

Norsk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Meget godt

Engelsk Muntlig : Godt Skriftlig: Godt

Gresk Muntlig : Ingen Skriftlig: Noe

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits