Snart valkamp 2015

Siden eg er blitt nominert som toppkandidat for MDG - Hordaland ;blir våren 2015 prega av valkamp. Mange lurar på kva MDG står for, så difor har eg her lagt inn ein link til eit intervju som Ba gjorde med meg i 2013: Ba intervjuver Tom Sverre Tomren.
hits